6AV6381-2BN07-2AV0

6AV6381-2BN07-2AV0

0 đã bán

313,833,000

WinCC system software V7.2 Asia, RC 512 (512 Power Tags), Runtime/Configuration software on DVD, floating license, license key on USB flash drive, Class A, 5 languages (en,zhs,zht,kor,jpn) executable in Windows XP Prof.+SP3 (32 bit), 7 Prof/Ent/Ult +SP1 (32 bit), 7 Prof/Ent/Ult +SP1 (64 bit), 2003 Server+SP2 (32 bit), 2003 Server R2+SP2 (32 bit), Server 2008+SP2 (32 bit), Server 2008 R2+SP1 (64 bit)

Số lượng
Danh mục: Từ khóa:

Mô tả